Skylift arbeten

– Takskottning
– Reparation av belysning i stolpar
– Reparationer och underhåll som kräver lift
– Arbete som kräver kranbil