Fastighetsskötsel

– Gräsklippning
– Häckklippning
– Skötsel av rabatter
– Trädbeskärning
– Trädfällning
– Stenläggning
– Snöröjning

– Trappstädning
– Fönsterputsning
– Sopning av garage med sopmaskin
– Skurning av lokaler med åkskurmaskin

– Alla förekommande reparationer
– Ombyggnationer
– Snickeriarbeten
– Byte vitvaror