Energioptimering

– Justering av ventilation och undercentraler
– Byte av belysningsstyrning samt armaturer