Brandskydd

– Systematiskt brandskyddsarbete
– Månadsprov brandlarm
– Montage av nödbelysning
– Nödutrymningsskyltar/ hänvisningsskyltar