Fastighetsskötsel

Gräsklippning
Häck klippning
Skötsel av rabatter
Trädbeskärning
Trädfällning
Stenläggning
Snöröjning

Trappstädning
Fönsterputsning
Sopning av garage med sopmaskin
Skurning av lokaler med åkskurmaskin

Alla förekommande reparationer
Ombyggnationer
Snickeriarbeten
Byte vitvaror